Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Day Sisustusliike Oy

Yhteystiedot:
Aurorankatu 15 d 47
00100 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Day Sisustusliike Oy / Nina Rantanen
Aurorankatu 15 d 47
00100 Helsinki

Y-tunnus 3165073-5
040-514 1185
nina@dayshop.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Day Sisustusliike Oy / Nina Rantanen
Aurorankatu 15 d 47
00100 Helsinki

Y-tunnus 3165073-5
040-5141185
nina@dayshop.fi

Rekisteröidyt

Day Sisustusliike Oy:n verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröityneet henkilöt.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palveluistamme kertominen

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yhteystiedot

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • asiakastiedot
  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Day Sisustusliike Oy / Nina Rantanen
Aurorankatu 15 d 47
00100 Helsinki

Y-tunnus 3165073-5
040-5141185
nina@dayshop.fi


Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 


Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään asiakasuhteen syntyessä.
  • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Day Sisustusliike Oy:n ulkopuolelle. 

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kun asiakassuhde on voimassa.

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät  Day Sisustusliike Oy:n työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.